KARE DERGİ Karşılaştırmalı Edebiyat Dergisi Journal of Comparative Literature
Editor Hasan BAKTIR Co-editors Hatice EŞBERK
Ali GÜLTEKİN, Onay ORCAN GERBRAND BAKKER'IN “DOLAMBAÇ” ADLI ESERİ İLE KENZABURO OE'NİN “KİŞİSEL BİR SORUN” ADLI ESERLERİNDE ANAKARAKTERLERDEKİ “YABANCILAŞMA” SÜRECİNİN ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ ANALYTICAL ANALYSIS OF “ALIENATION” PROCESS IN THE PROTAGONISTS OF GERBRAND BAKKER’S THE DETOUR AND KENZABURO OE’S A PERSONAL MATTER Doi Numarası:
Elif ÖZTABAK AVCI “İSTANBUL’UN GÖZ ALICI GÜZELLİĞİ”: DEMETRA VAKA-BROWN’UN HAREMLİK: TÜRK KADINLARININ HAYATINDAN KESİTLER ADLI ANLATISINDA KÜLTÜRÜN TARİHİ VE SİYASİ BAĞLAMDAN KOPARILMASI “SURPRISED AND DAZZLED WITH THE BEAUTY OF THE SULTAN’S CAPITAL”: DEPOLITICIZATION AND DEHISTORICIZATION OF CULTURE IN DEMETRA VAKA-BROWN’S HAREMLIK: SOME PAGES FROM THE LIFE OF TURKISH WOMEN Doi Numarası:
Eugene STEEL VERBAL COMIC GAGS IN SHAKESPEARE’S PLAYS FROM ADLIBBING ITALIAN COMEDIANS Doi Numarası:
Ali Volkan ERDEMİR JAPONYA’DA TAIYŌ (THE SUN) ADLI DERGİDE TÜRKİYE İMGELERİ JAPANESE IMAGES OF TURKEY IN TAIYŌ (THE SUN) Doi Numarası:
Hatice EŞBERK VİKTORYA DÖNEMİ EDEBİYATI’NDAKİ KARAKTERLERE SES VERMEK: JEAN RHYS’IN WIDE SARGOSSA SEA ROMANI GIVING VOICE TO A VICTORIAN MUTED CHARACTER: JEAN RHYS’S WIDE SARGASSO SEA Doi Numarası: