KARE DERGİ Karşılaştırmalı Edebiyat Dergisi Journal of Comparative Literature

RELIGIOUS AND NATIONAL IDENTITY IN TURKISH AND ENGLISH POETRY OF WORLD WAR I

Author: Mustafa GÜLLÜBAĞ
Publication Date: 2016
Issue Number: 1
Pages: 27-46
Doi Number
:
View Count: 196 views
Citations:
Click Here for The Full Text

ÖZET

Bu çalışma dört yıl süren ve bu kadar büyük ölçekteki mekanik bir savaştaki askerlerin din ve milliyet duygularının onların savaşma iradeleri üzerine ne tür etki yaptığını ve propaganda amaçlı şiirlerin onları savaşa güdülemek için nasıl kullanıldığını incelemektedir. Dinsel motifler taşıyan şiirlerin güdüleme aracı olarak kullanıldığı, dinsel motifli şiirlerin ızdırapları dindirme amacıyla kullanıldığı bu çalışmada gözlemlenmiştir. Bunlara ek olarak mensubu oldukları ordu içinde farklı/yabancı hissetmelerine yol açan dinsel veya milli farklılıkları dönem şiirleri çerçevesinde ele almıştır.

 

ABSTRACT

This particular study examines what sort of effect the poems had on soldiers’ will to fight in a mechanical war at such a magnitude which lasted for four years and how the propagandistic poems were used to goad them into the war. It has been observed that the poems which have nationalistic motifs had been used as an implement to goad, and the poems which have religious motifs were used to both goad and reconcile the soldiers. In addition, the religious or national differences which led them to feel alienated in the army of which they were a member is handled in terms of the poems written during the particular period.