KARE DERGİ Karşılaştırmalı Edebiyat Dergisi Journal of Comparative Literature

TÜRKLER'DE EŞCİNSELLİK ÜZERİNE

Author: Nabil MATTAR
Publication Date: July 2016
Issue Number: 2
Pages:
Doi Number
:
View Count: 188 views
Citations:
Click Here for The Full Text

ABSTRACT

İngilizlerin, İskoçların ve eserleri İngilizceye çevrilmiş diğer Avrupalı yazarların Osmanlı İmparatorluğu ve Kuzey Afrika Müslümanları hakkındaki eserlerinde Amerika üzerine üretilen söylemlerden daha fazla bir biçimde “eşcinselliğe” atıflar vardır. Yazılan her seyahatname ve esaret hikâyesinde Müslümanların eşcinselliğine ve diğer cinsel eylemlerine göndermeler yapılmıştır. Winthrop C. Jordon’ın ifade ettiği gibi, ne zaman Afrikalılardan söz edilse, cinsel eğilimlerinden de söz edilmiştir. Elliot H. Tokson, cinselliğe olan bu eğilimin İngiliz tiyatrosunu ve gezi edebiyatını, çalışmanın ilerleyen bölümlerinde gösterileceği gibi, tüm 16. ve 17. yüzyıl boyunca etkilediğini göstermiştir: “diğerleriyle ilişkilerinde cinselliği konu edilmeyen sahnelenmek üzere oluşturulmuş zenci karakter neredeyse hiç yoktur.” Kuzey Afrikalı Müslümanların Amerika yerlileri gibi yenilgiye uğratılmadıkları ve Sahralı Afrikalılar gibi topluca tutsak alınmadıkları dikkate alınırsa, yenilgiye uğratamadıkları Müslümanları şeytanmış gibi göstermek ve onları değiştirmek ihtiyacı stratejik durum haline gelmiştir.